Tillstånd för att starta restaurang

När man vill starta upp en verksamhet i form av ett café eller en restaurang finns det en hel del saker som man behöver tänka på. Detta gäller främst i form av olika tillstånd som du kan komma att behöva. Det gäller även att den lokal som du vill använda dig av är godkänd för hantering av olika livsmedel och dessutom servering av mat. Vill du som ägare även att restaurangen eller caféet ska servera alkohol så krävs naturligtvis ett serveringstillstånd för detta och vill du bygga om krävs ett bygglov. Det är mycket med andra ord som ska vara på sin plats, men genom att utbilda sig är det lättare att ta sig igenom processen.

Vi börjar med att titta närmare på det här med bygglov. Anledningen till detta är att det är många som väljer att använda sig av lokaler där liknande verksamhet ännu inte har bedrivits. Du behöver dock ändå ett bygglov till din lokal om du t.ex. skulle vilja utöka eller förminska ytorna på något sätt, även om du kanske har övertagit en redan färdigutrustad lokal för just restaurang och kök. Efter att du har byggt klart så kontrollerar byggnadsnämnden att du har gjort lokalen anpassad för handikappade och att t.ex. gasol har hanterats på rätt sätt och enligt tillstånd.

Vi går vidare på listan över tillstånd och kikar på det tillstånd man behöver om man vill servera alkohol. De allra flesta människor är redan medvetna om att ett sådant tillstånd krävs, men har kanske större svårigheter att veta vad som krävs innan tillståndet söks och vart man vänder sig. Enkelt förklarat är det individ- och familjenämnden som beslutar om man får servera alkohol mot ersättning. För att tillståndet ska beviljas krävs det att man har ett välutrustat och ordentligt kök som är anpassat efter restauranger. Det vill säga att man har riktiga restaurangmaskiner som är godkända för matlagning och råvaror. Du måste även se till så att lokalen är godkänd när det kommer till brandsäkerhet.

För att få ha en restaurang behöver man se till att ständigt jobba med brandsäkerheten på ett systematiskt sätt. Man behöver komma fram till hur man kan förbygga att en brand uppstår, men även hur man kan minska på konsekvenserna om en brand ändå skulle äga rum. Olika regler gäller beroende på lokal och typ av restaurang, men du behöver t.ex. en handbrandsläckare, se till att du aldrig överstiger det personalantal som lokalen är godkänd för och kan i vissa fall behöva lämna in en skriftlig redogörelse.