Handikappanpassade restauranger

Det är inte det lättaste att hitta restauranger i Sverige som är tillgänglighetsanpassade, eller handikappanpassade som man också kan säga. Om man inte har besökt restaurangen tidigare behöver man i de flesta fall kontakta restaurangen i fråga för att höra sig för om det finns de anpassningar som man är i behov av. Att bara fråga om lokalen är handikappanpassad kan leda till att du får ett ja, men när du väl är på plats är det ändå omöjligt för dig att ta dig upp för trappor eller så har lokalen alldeles för höga trösklar.

För den som söker efter handikappanpassade restauranger är det bäst att vända sig till internet. Det finns många bra sidor med guider och information om vilka platser som erbjuder denna typ av service. Bland annat så kan du läsa om hur anpassade lokalerna verkligen är och om det t.ex. finns parkeringsplatser för handikappade eller toaletter för handikappade att använda sig av.

Man kan tro att det är en skyldighet för en restaurang att anpassa sina lokaler för alla människor. Sanningen ser dock helt annorlunda ut och i vissa fall kan det till och med vara för svårt att komma in med en rullstol överhuvudtaget.